Terms & Conditions

TERMS & CONDITIONS

1. OUR DETAILS

Contact regarding products, shipping, returns of goods etc.:

 

Massimo ApS
E-mail: info@massimo.dk
Phone: +45 4842 2573
VAT Reg no. DK 30714474

 

2. PRICING AND AVAILABILITY

All prices on the website are stated in DKK/EUR including VAT, and prices apply at the time of purchase. Occasionally, a product may be sold out at the time of purchase. Dispatch times are estimates. Payment will not be deducted from your account until the time of dispatch or pick up.

 

3. CONTRACT

When you place an order with massimo shop, you agree to enter into a contract with us. Once your order has been received, we will send you a receipt by email confirming your order which is an automatic acknowledgement of receipt of your order. Please note that your offer to purchase these items is not legally accepted until we send you an order confirmation by email. As soon as your order is dispatched from massimo shop you will receive an invoice by email stating time of dispatch and withdrawal of payment. We recommend that you print and keep all correspondence from us relating to your order.

 

4. DELIVERY OF YOUR PARCEL

From the point at which you place an order with massimo shop your parcel is packed and dispatched from our warehouse within 5 working days. Parcels are sent through DHL, except for Denmark where parcels are sent through PostNord. The shipping/expedition fee depends on which country you live in, but in EU, Norway and Switzerland the price is EUR 30 per carpet. When placing an order in our webshop you can see the exact shipping costs on the checkout pages, before your make your final acceptance. Tracking info will be sent to you when your parcel is dispatched from our warehouse

 

If your goods are damaged during the transportation, massimo shop is liable. Please contact massimo shop by phone or email for a solution to the problem. Massimo shop will refund the cost of returning the parcel.

 

5. PAYMENT

We currently accept a variety of payment forms including VISA, Dankort, eDankort, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro and JCB.  Payment will not be deducted from your account until the time of dispatch or pick up. All prices shown on the website include 25% VAT.

 

6. SECURITY

massimo shop has a partnership with PBS, and uses SSL (Secure Socket Layer). This means that all information sent over the internet in connection with a purchase is secure and encrypted. Neither massimo shop nor others have the opportunity to see your information.

 

When you are asked to register your payment information, credit card number, validity date, etc.you enter the “secure area”. In the secure area information is encrypted. The card is controlled for validity and as soon as an approval of the credit card is in place you will receive an automatic receipt.

 

Massimo shop  will not receive your credit card number nor the due date on the card, but get a message that the amount is booked to massimo shop for later transaction when your goods are sent from our warehouse. When goods are dispatched, your account will be charged and you will receive an invoice confirmation e-mail. You are not liable if your card should be used without your accept in an internet store which uses SSL (Secure Socket Layer).

 

7. RETURN OF GOODS PURCHASED

If the received carpet do not meet your expectations, you can return the carpet within 14 days. At Christmas this period is usually extended. Please contact us ahead of the return explaining the reason for returning your goods. Refunds take place within 10 days from receiving the returned goods.  Please include a note in your parcel with the following details: order number, name, address, telephone number, and bank details. Return address:

 

Massimo Warehouse
c/o ST Logistik
Park Allé 360E
2605 Brøndby
Denmark

 

When you wish to return goods to us, we will book the shipping and send return label to you. You will be required to pay for return fright unless we have made an error in connection with your purchase. The return shipping/expedition fee depends on which country you live in, but in EU, Norway and Switzerland the price is EUR 40 per carpet. For other countries we will inform you about the price before dispatch. Please return goods to us in their original condition and packaging.

Please note that custom orders are not cancellable and not refundable.

 

8. RIGHT OF COMPLAINT

According to the Danish Sale of Goods Act you have a right of complaint within a 24 month period from the day you receive your goods purchased from massimo shop. This means that you may be eligible for a repair, replacement, refund or price deduction if your purchase has a defect and that the defect existed at the time of delivery. The defect must not be caused by improper use of the goods or other harmful behavior.

 

You must make your claim within a reasonable period after becoming aware of the defect. If your claim is justified, we will also refund your documented shipping costs when you returned the goods. If you wish to make a claim according to your right of complaint, return your goods with proper explanation.

 

9. PERSONAL INFORMATION AND DATA PROTECTION

In order to shop on massimo shop we require the following information from you:* Name* Address* Telephone number* Email address

 

All information that is provided by the customer while shopping at our website is only used to ensure an easy and convenient shopping experience. Information is treated in strict compliance with all applicable data protection rules laid down by consumer legislation. No data that identifies the individual is passed on to any third party. The only statistics that are collected relate to site traffic, which is used for the purpose of improving your experience on massimo shop.

 

10. SHOPPING AGE LIMITS

Massimo shop does not sell its products to minors under the age of 18. In cases of shoppers under this age, we suggest that you get assistance from a parent or guardian.

 

11. DISCLAIMER

To the fullest extent possible, massimo shop provides accurate content on this website. Occasionally there may be price changes, sold out goods and unintentional errors on the website. We reserve the right not to be liable for errors or changes incurred in this respect. Unless otherwise stated, no employee, affiliate or representative of massimo shop is liable for damages arising from the use of this website or the products and services sold on this website.

 

12. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

The terms and conditions of this contract are in accordance with Danish law. All disputes will be settled in respect to Danish legislation.

 

HANDELSBETINGELSER

1. KONTAKTOPLYSNINGER

Kontakt vedrørende produkter, forsendelse, returvarer mv.:

 

Massimo ApS
E-mail: info@massimo.dk
Telefon.: +45 4842 2573
CVR nr.: 30714474

 

2. PRISER, RESTORDRE OG UDGÅEDE VARER

Alle priser på hjemmesiden er angivet i DKK/EUR inklusiv moms, og priserne gælder på købstidspunktet. Indimellem kan et produkt være solgt, i restordre eller udgået på købstidspunktet. Hvis en af de bestilte varer er udsolgt, vil produktets pris blive fratrukket det samlede beløb på fakturaen. Betalingen vil først blive trukket fra din konto når varen er afsendt eller bliver afhentet.

 

3. KONTRAKT

Når du afgiver en ordre med massimo shop, accepterer du at indgå en kontrakt med os. Når din ordre er modtaget, sender vi dig en ordrebekræftelse via e-mail, hvor vi bekræfter at have modtaget din ordre samt navn, adresse og ordredetaljer, herunder de varer, du har bestilt og deres priser. Bemærk, at denne e-mail kun er en automatisk kvittering for modtagelsen af din ordre. Først når du modtager endnu en ordrebekræftelse fra massimo shop via email med forventet leveringstid, er din ordre accepteret. Så snart din ordre er afsendt fra massimo shop vil du modtage en faktura via e-mail med angivelse af afsendelses- og betalingsdato.

 

4. LEVERING

Fra det punkt, hvor du afgiver en ordre med massimo shop, vil din pakke normalt blive afsendt fra vort lager indenfor 5 hverdage. Pakker sendes via DHL undtagen til Danmark, hvor pakker sendes via PostNord. Fragtprisen afhænger af hvilket land du bor i, men til EU, Norge og Schweiz er prisen EUR 30 per tæppe. Vil du vide det nøjagtige beløb for porto/forsendelse til andre lande, kan du altid vælge varerne, bestille og gå helt frem til betalings-siden, før du endeligt beslutter om du vil foretage købet. Her kan du så se den nøjagtige fragtpris for din bestilling. Vi sender tracking info til dig når varerne afsendes fra vort lager.

 

Hvis dine varer bliver beskadiget under transporten, bedes du kontakte massimo shop. Kontakt os venligst via telefon eller e-mail, så vi kan finde en løsning på problemet. Massimo shop vil refundere udgifterne i forbindelse med tilbagelevering pakken.

 

5. BETALING

Vi Modtager flg. betalingskort: Dankort, eDankort, VISA, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro og JCB.

 

6. SIKKERHED

Massimo shop har et partnerskab med PBS, og benytter SSL (Secure Socket Layer). Dette betyder, at alle oplysninger, der sendes over internettet i forbindelse med et køb er sikre og krypterede. Hverken massimo shop eller andre har mulighed for at se dine oplysninger.

 

Der er ingen kryptering, når du færdes på vores hjemmeside, men så snart du registrerer dine betalingsoplysninger, kreditkortnummer, udløbsdato osv. befinder du dig i et “sikkert område”. I det sikre område er oplysninger krypteret. Kortet er kontrolleret for gyldighed, at det ikke er blokeret eller af andre grunde ugyldigt. Så snart en godkendelse af kreditkort er på plads, vil du modtage en automatisk ordrebekræftelse.

 

Massimo shop vil ikke modtage dit kreditkortnummer eller udløbsdatoen på kortet, men får en besked om, at beløbet er reserveret til os til senere transaktion, når dine varer er sendt fra vores lager. Når varerne er afsendt, vil din konto blive opdateret, og du vil modtage en faktura med bekræftelse af betaling via e-mail. Du er ikke erstatningsansvarlig, hvis dit kort misbruges i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer).

 

7. RETURNERING AF VARER

Hvis varen ikke lever op til dine forventninger, kan din ordre returneres indenfor 14 dage. Kontakt os venligst før returnering for at forklare årsagen til returnering. Tilbagebetaling finder sted indenfor 10 dage. Vedlæg en note i din pakke med følgende oplysninger: Ordrenummer, navn, adresse, telefonnummer og bankoplysninger. Retur adresse:

 

Massimo Warehouse
c/o ST Logistik
Park Allé 360E
2605 Brøndby
Denmark

 

Når du ønsker at returnere varer til os, vil vi booke forsendelsen og sende retur label til dig. Du vil blive bedt om at betale returportoen, med mindre vi har lavet en fejl i forbindelse med dit køb. Prisen for at sende et tæppe retur afhænger af hvilket land du bor I, men fra EU, Norge og Schweiz er prisen EUR 40 per tæppe, fra andre lande vil vi informere dig om prisen inden vi booker afhentning. Du bedes returnere varerne til os i deres oprindelige tilstand og emballage. Vi kan refundere din betaling, såfremt vi har modtaget dine returvarer indenfor 14 dage fra du har modtaget dem. Ved juletid er denne periode normalt forlænget.

Bemærk at specialordrer ikke kan annulleres eller returneres – og tilbagebetales således ikke.

 

8. REKLAMATIONSRET

Ifølge den danske købelov har du en ret til at klage indenfor 24 måneder fra den dag du modtager dine varer købt på massimo shop. Dette betyder, at du kan være berettiget til en reparation, ny vare, tilbagebetaling eller prisnedsættelse, hvis din vare har fejl, og at fejlen eksisterede på leveringstidspunktet. Defekten må ikke være forårsaget af forkert brug af varen eller anden skadelige adfærd.

 

Du skal gøre dit krav gældende inden for en rimelig frist efter at have fået kendskab til fejlen. Hvis dit krav godkendes, vil vi refundere dine forsendelsesomkostninger, når du returnerer varen. Hvis du ønsker at gøre et krav gældende, bedes du returnere dine varer med forklaring til denne adresse:

 

Massimo Warehouse
c/o ST Logistik
Park Allé 360E
2605 Brøndby
Denmark

 

9. DATABESKYTTELSE

Massimo er forpligtet til at beskytte dit privatliv og sikkerhed som bruger af massimo shop. Alle oplysninger, der er leveret af kunden i forbindelse med shopping på vores hjemmeside skal udelukkende bruges til at sikre en nem og bekvem shoppingoplevelse. Al information behandles i nøje overensstemmelse med alle gældende databeskyttelsesbestemmelser der er fastsat af forbrugerlovgivningen. Ingen data, der identificerer den enkelte er givet videre til nogen tredjepart. Den eneste statistik, der indsamles vedrører trafik-oplysninger, med det formål at forbedre din oplevelse på massimo shop.

 

10. PERSONLIGE OPLYSNINGER

For at handle på massimo shop, kræver vi følgende oplysninger fra dig: * Navn* Adresse* Telefonnummer* E-mail-adresse

 

Massimo shop registrerer udelukkende ovennævnte oplysninger med henblik på at kunne levere dine bestilte varer, samt at give dig den bedst mulige købsoplevelse. Personlige oplysninger opbevares hos massimo. Bemærk venligst: Vi gemmer ikke betalingsoplysninger såsom kreditkortnumre og ingen oplysninger vi modtager fra dig, er delt med nogen tredjepart.

 

11. ALDERSGRÆNSE

Massimo shop sælger ikke varer til mindreårige under 18 år. I tilfælde af shoppere under denne alder, foreslår vi, at du får hjælp fra en forælder eller værge.

 

12. DISCLAIMER

Massimo shop bestræber sig på, at alle oplysninger på denne hjemmeside er korrekte. Indimellem kan der være prisændringer, udsolgte varer og utilsigtede fejl på hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at blive fritaget for ansvar for fejl eller ændringer, der er afholdt i denne henseende.Medmindre andet er angivet er ingen medarbejder, samarbejdspartner eller repræsentant for massimo ansvarlig for skader opstået som følge af brug af denne hjemmeside eller de produkter, der sælges på denne hjemmeside.

 

13. JURISDISKE TVISTER

Vilkårene og betingelserne i denne kontrakt er i overensstemmelse med dansk ret. Alle tvister vil blive afgjort med hensyn til dansk lovgivning.